Pierwsza inwestycja Carpathii Capital w Rumunii

W dniu 9 marca 2015 r. Carpathia Capital, spółka zależna INC, poinformowała o nabyciu SC Bittnet Systems SA.

Zgodnie z raportem spółka nabyła za gotówkę 450.439 akcji SC Bittnet Systems o łącznej wartości nominalnej 45.043,90 RON (wartość nominalna 1 akcji to 0,10 RON) reprezentujących 10% udział w kapitale oraz sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za łączną kwotę 150.000 EUR (ok. 665.000 RON), co daje cenę za jedną akcję na poziomie 0,33 EUR (ok. 1,46 RON).
Spółka SC Bittnet Systems SA działa w sektorze IT w Rumunii od momentu założenia w 2007 r. Główne obszary działalności obejmują szkolenia i doradztwo z zakresu IT oraz integrację systemów informatycznych. Bittnet jest liderem rynku szkoleń IT w Rumunii.

SC Bittnet Systems SA zakłada debiut na rynku AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie do końca marca 2015 r.„Poprzez inwestycję Carpathia Capital, zwiększenie portfela kursów i usług IT będziemy mogli przyspieszyć plany rozwoju na poziomie krajowym z zastosowaniem rozwiązań cloud computing. Jednocześnie osiągniemy nasz cel jakim jest zwiększenie działu sprzedaży, zespołu technicznego oraz działu marketingu”, powiedział prezes Bittnet Systems, Mihai Logofatu.

Fundusz inwestycyjny Carpathia Capital zamierza zainwestować ponad 7 mln lei w sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii:„Wierzymy, że ta współpraca jest kamieniem węgielnym dla obu stron, nie tylko dlatego, że jest to pierwsza inwestycja Carpathia Capital w Rumunii, ale także z powodu przygotowania Bittnet’u do zadebiutowania jako pierwsza spółka z sektora IT na rynku AeRO. Szacujemy, że do końca lipca 2015 r. nasz kapitał wzrośnie do 10 mln lei, natomiast naszym celem jest inwestycja w 10-15 rumuńskich spółek z różnych sektorów, które będą notowane na rynku AeRO”, powiedział Paweł Śliwiński, prezes Carpathia Capital w wywiadzie dla zf.ro

SC Bittnet Systems SA zakłada debiut na rynku AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie do końca marca 2015 r.

(09/03/2015) Raport bieżący 1/2015

Tagi: , ,