Piotr Zygmanowski nowym wiceprezesem Domu Maklerskiego INC

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy INC i ilością obsługiwanych projektów, uchwałą Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego INC z dnia 29 czerwca 2020 roku, powołany został nowy członek zarządu. dr Piotr Zygmanowski związany jest z Grupą INC od blisko 10 lat i będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Domu Maklerskiego INC.

Piotr Zygmanowski posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, który zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Legitymuje się Certyfikatem Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 47/2012, licencją Maklera Papierów Wartościowych nr 2964 oraz certyfikatem The Chartered Financial Analyst (CFA).  Ponadto, jest adiunktem w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych „Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pełni funkcję Prokurenta oraz Szefa Działu Ofert Pierwotnych w Grupie INC.