Prawie 13 mln zł zysku netto Grupy INC w III kwartale

Grupa INC, specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów, podsumowuje III kwartał. W tym okresie Grupa wypracowała 12,7 mln zł zysku netto, zysk brutto wyniósł 16,0 mln zł. Na koniec kwartału Grupa miała ponad 9 mln zł gotówki. To najlepszy kwartał w historii spółki. Grupa INC konsekwentnie rozwija działalność doradczą i inwestycyjną oraz buduje portfolio projektów na 2021 r.

Za nami najlepszy kwartał w historii spółki. Co szczególnie ważne wynik rośnie dzięki rozwojowi zarówno w obszarze inwestycji, jak i usług doradczych, w którym osiągnęliśmy najwyższe przychody od prawie dziesięciu lat. To pokazuje słuszność naszej strategii oraz coraz bardziej powtarzalny charakter naszych wyników. Choć oczywiście jesteśmy też beneficjentami tegorocznej hossy na rynku NewConnect. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes zarządu INC.

W okresie styczeń – wrzesień br. suma obrotów na rynku NewConnect wyniosła 9,4 mld zł, czyli tyle ile w poprzednich siedmiu latach. W październiku wartość obrotów wyniosła rekordowe 2,7 mld zł. W bieżącym roku dynamicznie rośnie również liczba rachunków inwestycyjnych. Grupa INC z powodzeniem wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe. W samym III kwartale Dom Maklerski INC świadczył usługi oferowania akcji w ramach ofert o łącznej wartości 20 mln zł. Do końca września na platformie CorwdConnect.pl z sukcesem zrealizowano 8 projektów crowdinvestingowych (Detalion, Incuvo, Punch Punk Games, United Label, Olymp, Polkon, DRAGO Entertainment oraz Grow Uperion) o łącznej wartości 12,8 mln zł. W III kwartale br. akcje INC weszły do indeksu sWIG80.

– Bieżący rok zapowiada się jako rekordowy zarówno pod względem realizowanych projektów, jak i wyników finansowych. W ujęciu narastającym zysk netto wynosi prawie 24 mln zł, a kwota kapitału pozyskana w tym roku przez naszych klientów może przekroczyć poziom 90 mln zł. Jednocześnie budujemy portfolio projektów inwestycyjnych i doradczych na przyszły rok, już teraz mamy około 15 umów na wprowadzenie spółek na NewConnect w przyszłym roku. – mówi Paweł Śliwiński.

Do 19 listopada Dom Maklerski INC świadczył usługi oferowania akcji o wartości 55 mln zł. Wartość trwających i planowanych do końca 2020 r. ofert to ok. 30 mln zł.

W minionym kwartale miały też miejsce dwa udane debiuty tj. Skinwallet oraz GenXone. Są to projekty, w których wspieraliśmy spółki zarówno na etapie pozyskania finansowania, jak i procesu wprowadzenia do obrotu giełdowego. Dodatkowo są to inwestycje portfelowe Carpathia Capital.dodaje Paweł Śliwiński.

Grupy INC w połowie marca przyjęła nową strategię rozwoju, zgodnie z którą celem Grupy jest osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. INC planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.


 INC raport 3Q2020