Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku

Podsumowując III kwartał 2019 roku – Grupa INC kontynuowała wcześniejsze zmiany organizacyjne oraz zawarła strategiczną współpracę z InnerValue, co przełożyło się na przyśpieszenie rozwoju już w ostatnich tygodniach. Zarząd pracuje nad aktualizacją strategii, która uwzględni rozszerzenie obszarów działalności. W samym III kwartale Grupa INC osiągnęła 90 tys. zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, a na dzień 30 września 2019 r. posiadała prawie 5 mln zł środków pieniężnych.

– Dzięki zmianom przeprowadzonym w Grupie INC w ostatnich dwóch, trzech latach, jak i w ostatnich dwóch miesiącach, mamy pełne portfolio usług dla firm poszukujących finansowania oraz notowanych na giełdzie. Pracujemy nad aktualizacją strategii rozwoju, która będzie odpowiedzią na dynamiczne zmiany w Grupie oraz potrzeby rynkowe, w szczególności młodych, innowacyjnych spółek tzw. nowej ekonomii. – mówi Paweł Śliwiński, prezes INC.

W III kwartale przychody ze sprzedaży wyniosły 2,2 mln zł, w tym przychody ze sprzedaży usług doradczych i towarów wyniosły 607 tys. zł. Oznacza to wzrost o 1 proc. r/r. Zysk ze sprzedaży usług doradczych i towarów wyniósł 459 tys. zł, a wynik netto -390 tys. zł. Przy czym zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 90 tys. zł. Na 30 września 2019 r. środki pieniężne wyniosły 4,9 mln zł., co oznacza wzrost o 1,4 mln zł od początku roku.

– W ostatnich tygodniach przyśpieszyliśmy rozwój Grupy i jesteśmy gotowi do dalszego wzrostu. Mamy stabilną i mocną sytuację finansową, prawie 5 mln zł gotówki oraz ponad 12 mln zł aktywów finansowych. – dodaje Paweł Śliwiński.
W listopadzie br. Grupa INC podpisała umowy w zakresie prowadzenia procesu pozyskania finansowania lub wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect z trzema spółkami z branży gamingowej. Grupa uruchomiła również sekcje StartupZone na platformie CrowdConnect.pl, w ramach której rozpoczęły się dwie oferty crowdinwestycyjne.

21 listopada 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o uchwaleniu programu motywacyjnego dla Partnerów Zarządzających InnerValue, który oparty jest o wzrost wartości rynkowej spółki w najbliższych trzech latach. Jednocześnie Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu do Rady Nadzorczej Mateusza Wcześniaka, prezesa Movie Games.


  1. Rozszerzony Skonsolidowany Raport za III kwartał 2019 roku
Tagi: , , ,