Publikacja raportu rocznego za 2020 rok

Grupa kapitałowa INC podsumowała wyniki finansowe osiągnięte w 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły  w ubiegłym roku 19,9 mln zł, co oznacza prawie 3-krotny wzrost r/r. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 11,9 mln zł. W 2021 r. Grupa kontynuuje dynamiczny rozwój, buduje szerokie portfolio projektów i planuje wprowadzić na GPW około 20 spółek.

Model biznesowy Grupy opiera się o działalność w trzech obszarach biznesowych: usługi doradcze, oferowanie instrumentów finansowych oraz inwestycje na rynku kapitałowym. Alternatywne spółki inwestycyjne z Grupy INC (INC Private Equity oraz Carpathia Capital) inwestują przede wszystkim w spółki z obszaru tzw. nowej ekonomii w tym m.in. spółki technologiczne, gamingowe, biotechnologiczne oraz OZE.

– Tak dynamiczny wzrost wyników to efekt odpowiednio przygotowanej i realizowanej strategii działalności, na którą nałożyło się  sprzyjające otoczenie rynkowe. Jednak wykorzystanie tych sprzyjających warunków było możliwe właśnie dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, m.in. własnej platformie crowdinvestingu CrowdConnect.pl, doświadczenia autoryzowanego doradcy, posiadaniu odpowiednich licencji maklerskich oraz strategicznej współpracy z InnerValue. Obecnie jesteśmy liderem w obszarze pozyskiwania finansowania dla małych i średnich, innowacyjnych spółek zainteresowanych rynkiem kapitałowym.Aktywnie budujemy portfolio projektów na kolejne kwartały i lata. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

W 2020 r. Dom Maklerski INC uczestniczył przy ofertach akcji kilkunastu spółek na kwotę blisko 80 mln zł. Klienci Domu Maklerskiego INC przeprowadzili 11 emisji publicznych prezentowanych na platformie CrowdConnect.pl, w ramach których pozyskali łącznie 27 mln zł.

– W 2021 r. kontynuujemy dynamiczny, ale zrównoważony biznesowo wzrost. Bazą do tegorocznego portfolio są spółki, które w ubiegłym roku pozyskały finansowanie i w tym będą debiutować na warszawskim parkiecie. W minionym roku na NewConnect zadebiutowało 6 spółek, które INC S.A. wprowadzało jako autoryzowany doradca. To ponad 40 proc. wszystkich ubiegłorocznych debiutów na tym rynku. W tym roku nie zwalniamy tempa – za nami debiuty już 5 spółek. Wspieraliśmy lub będziemy wspierać w tym roku emisje akcji i udziałów kolejnych spółek. – dodaje Śliwiński.

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej wyniósł 18,3 mln zł. Zysk netto całej Grupy INC wyniósł 14,6 mln zł, w tym wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 11,9 mln zł. Wyniki jednostkowe INC S.A. były równie wysokie: przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,7 mln zł, zysk na działalności operacyjnej 11,4 mln zł, a zysk netto 8,9 mln zł.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2020 r., ale nie zwalniamy tempa. Systematycznie rosną nasze przychody z działalności usługowej. W całym 2020 r. wyniosły one 5,1 mln zł, w porównaniu do 1,7 mln zł rok wcześniej. W samym IV kwartale 2020 r. było to 2,0 mln zł. Rośnie tez skala naszej działalności inwestycyjnej. – dodaje Paweł Śliwiński.

Grupa INC ma ambitne plany na cały 2021 r. W ciągu bieżącego roku chce wprowadzić na giełdę kilkanaście spółek. Dotychczas w 2021 r. INC S.A. jako autoryzowany doradca w debiutach na NewConnect wspierała 5 spółek z pośród 12 debiutujących, a w całym ubiegłym roku było to 6 spółek.