Rozpoczęcie okresu zamkniętego w INC S.A.

W dniu 20.01.2015 r. rozpoczął się okres zamknięty przed publikacją raportu rocznego, który potrwa do 20.03.2015 r.

INC S.A. informuje, że w dniu 20.01.2015 r. rozpoczął się okres zamknięty w spółce, który potrwa do dnia publikacji raportu rocznego, to jest do 20 marca 2015 r. W tym okresie skup akcji własnych nie będzie prowadzony. Do tego czasu spółka skupiła 303 097 akcji własnych stanowiących 3,6329% kapitału zakładowego i dających prawo do 3,0793% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tagi: