Sebastian Bogusławski nowym wiceprezesem INC S.A.

Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób.

Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 151.

Wybrane elementy przebiegu kariery zawodowej:

2015 – obecnie: Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego INC S.A.

2013 – 2015: członek Rady Nadzorczej Infoscope S.A.

2012 – 2016: członek Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.

2012 – 2014: Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

2012 – 2015: Przewodniczący Rady nadzorczej Cube.ITG S.A.

2011 – 2014: członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej S.A.

2008 – 2011: Dyrektor Zespołu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w Pioneer Pekao Investment Management

2007 – 2008: Wiceprezes PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne

2005 – 2007: Członek Rady Inwestorów funduszu Skarbiec Nieruchomości

2005 – 2007: Dyrektor Inwestycyjny OFE Pekao

2003 – 2004: Zarządzający Funduszem OFE Pekao

1999 – 2003: Zarządzający w Wydziale Zarządzania Portfelem w BDM PKO BP

1999: Analityk sektora bankowego w Wydziale Doradztwa w BDM PKO BP

Tagi: ,