Tag Archives: INC SA
roczny_2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016. W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym [...] Przeczytaj więcej
Silberne Querflöte freigestellt vor schwarzem Hintergrund

Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku

Raport obejmuje okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. W I półroczu roku 2016 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 0,991 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 16,376 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości 0,932 mln [...] Przeczytaj więcej