Tag Archives: KNF
Dom Maklerski INC SA z rozszerzoną licencją

KNF rozszerzyła licencję Domu Maklerskiego INC SA

Komisja Nadzoru Finansowego dnia 24 października 2017 roku jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu INC SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Uzyskanie [...] Przeczytaj więcej
knf

Jest zgoda KNF na zakup domu maklerskiego PwC

KNF wyraziła zgodę na nabycie przez INC SA 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA. W dniu dzisiejszym ziścił się istotny warunek umowy przedwstępnej na zakup domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. przez INC S.A. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC S.A. 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Podpisanie [...] Przeczytaj więcej

Zatwierdzenie regulacji rumuńskiego rynku AeRO

Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła regulacje dotyczące funkcjonowania rynku AeRO. Rumuńska Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła regulacje dotyczące funkcjonowania alternatywnego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Komisja podjęła decyzję 10 grudnia 2014 r. Rynek alternatywny dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie nosił nazwę AeRO. Już wkrótce Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) ogłosi datę startu tego [...] Przeczytaj więcej