Tag Archives: PwC
Zrzut ekranu 2016-04-08 o 17.14.15

Zakup domu maklerskiego PwC przez INC S.A.

Spółka zmieni nazwę na Dom Maklerski INC S.A. i wejdzie w skład Grupy Kapitałowej INC. INC S.A. nabyła 100% akcji domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. na postawie umowy z 30.09.2015 r. Zbywcą był  PricewaterhouseCoopers Eastern Europe BV z siedzibą w Rotterdamie. PricewaterhouseCoopers Securities S.A. posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie [...] Przeczytaj więcej
knf

Jest zgoda KNF na zakup domu maklerskiego PwC

KNF wyraziła zgodę na nabycie przez INC SA 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA. W dniu dzisiejszym ziścił się istotny warunek umowy przedwstępnej na zakup domu maklerskiego PricewaterhouseCoopers Securities S.A. przez INC S.A. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez INC S.A. 100 % akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Podpisanie [...] Przeczytaj więcej

Dom Maklerski INC – umowa przedwstępna z PwC

INC podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. Spółka INC S.A. podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowa ostateczna zostanie zawarta w terminie do 6 miesięcy, w szczególności po dopełnieniu formalności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Planowane nabycie akcji domu maklerskiego wpisuje się w realizację strategii [...] Przeczytaj więcej