Tag Archives: Rada Nadzorcza
Sebastian Bogusławski INC SA

Sebastian Bogusławski nowym wiceprezesem INC S.A.

Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego. Uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez Sąd zmiany statutu Spółki rozszerzającej skład zarządu do czterech osób. Pan Sebastian Bogusławski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, [...] Przeczytaj więcej
rada_nadzorcza

Wybór nowych członków Rady Nadzorczej INC SA

Spółka w raporcie bieżącym informuje o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki INC S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2016 poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 19 stycznia 2016 r. powołało dwóch nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki: 1/ Panią Elizę Bogusławską: Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz [...] Przeczytaj więcej
mozliwosci_jakie_otwiera_dla_firm_rynek_gieldowy

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A.

Dnia 03.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej INC S.A., podczas którego podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A. Obecnie funkcję Przewodniczącego pełni Pan Sebastian Bogusławski, a Wiceprzewodniczącego Pan Tomasz Korecki. Przeczytaj więcej