Tag Archives: Raport kwartalny
1Q2018

Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku

W I kwartale roku 2018 Grupa Kapitałowa INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,750 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,817 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 1,390 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2018 r. wyniosły 26,563 mln PLN. W I [...] Przeczytaj więcej
Q32017

Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku

W III kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 64 tys. PLN, narastająco za trzy kwartały 2017 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 1,770 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 15,059 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. [...] Przeczytaj więcej
Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017

Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku

W I kwartale roku 2017 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 0,249 mln PLN. Grupa kapitałowa na koniec I kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 6,692 mln PLN, przy zobowiązaniach w wysokości 0,281 mln PLN. Kapitały własne GK INC SA na koniec I kwartału 2017 r. wyniosły 30,494 mln PLN. W I [...] Przeczytaj więcej