Tag Archives: Raport roczny
Fragment Bass Symphony Orchestra

Publikacja Raportu Rocznego za rok 2018

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2018 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2018.

Przeczytaj więcej
Raport roczny 2017

Publikacja Raportu Rocznego za rok 2017

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2017 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2017. W roku 2017 wynik finansowy Grupy Kapitałowej INC S.A. wyniósł -3.405 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na [...] Przeczytaj więcej
roczny_2016

Publikacja raportu rocznego za rok 2016

W dniu dzisiejszym został opublikowany Jednostkowy Raport Roczny oraz Skonsolidowany Raport Roczny za rok 2016 wraz z raportami i opiniami z badania sprawozdań finansowych za rok 2016. W roku 2016 Spółka INC S.A. poniosła stratę netto w wysokości 2.250 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym [...] Przeczytaj więcej