Tag Archives: Sprawozdania Finansowe
Silberne Querflöte freigestellt vor schwarzem Hintergrund

Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku

Zgodnie z harmonogramem ukazał się rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku. W I kwartale roku 2016 Grupa Kapitałowa INC S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 0,465 mln PLN. Wartość portfela inwestycyjnego notowanego na giełdach w Polsce i w Rumunii wyniosła 16,710 mln PLN, w tym 303.097 akcji własnych INC S.A. o wartości [...] Przeczytaj więcej
Fotolia_84244466_L

Publikacja raportu rocznego INC S.A. za rok 2015

Wynik finansowy na poziomie jednostkowym: W roku 2015 Spółka INC S.A. odnotowała zysk netto w wysokości 1.018 tys. PLN. Decydujący wpływ na wyniki Spółki miała wycena akcji spółek portfelowych notowanych w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect i rynku regulowanym. Zysk z aktualizacji portfela inwestycyjnego za 2015 r. wyniósł 2.200 tys. PLN, zysk z wprowadzania spółek [...] Przeczytaj więcej

Wybrane szacunkowe dane finansowe za I kwartał b.r.

Informacja spółki dotycząca niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych. Zarząd INC S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki za pierwszy kwartał 2015 roku w: Raporcie bieżącym 8/2015 Spółka informuje, iż wartość rynkowa papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym GPW, NewConnect i rynku AeRO (portfel publiczny) będących własnością INC S.A. na [...] Przeczytaj więcej