Tag Archives: Walne zgromadzenia

Odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki informuje o treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dziś odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INC S.A. Walne Zgromadzenie przyjęło wszystkie proponowane w porządku obrad uchwały. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść przyjętych uchwał: PDF Przeczytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r. Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia. Przeczytaj więcej