Wartość gotówki i inwestycji Grupy INC wzrosła o 8,4 mln zł w II kw. 2020 roku

Zostały opublikowane szacunkowe dane finansowe na koniec II kwartału. W tym czasie Grupa zwiększyła pozycję gotówkową i odnotowała istotny wzrost wartości inwestycji kapitałowych. Aktualnie Grupa INC posiada 30,8 mln zł w środkach pieniężnych i inwestycjach krótkoterminowych, względem 22,4 mln zł na koniec marca br., w tym ponad 8 mln zł gotówki (+3 mln zł kw/kw). Grupa skutecznie wykorzystuje sprzyjające otoczenie rynkowe i kontynuuje dynamiczny rozwój.

– Miniony kwartał był dla nas rekordowym okresem. W tym czasie pozyskaliśmy dla naszych klientów 20,4 mln zł kapitału. Jest to wyniki przeszło 5-krotnie lepszy od wartości wypracowanej w I kw. Mogę powiedzieć, że pandemia nie wpłynęła negatywnie na naszą działalność. Co więcej aktualne otoczenie rynkowe sprzyja naszej działalności. Mam tu przede wszystkim na myśli rekordowo niskie stopy procentowe oraz pogorszenie atrakcyjności innych form inwestycji m.in. popularnych dotychczas nieruchomości. Pozwala to nam w pełni optymizmu czekać na pełne dane za I półrocze 2020 r. Dodatkowo w ciągu najbliższego roku planujemy pozyskać dla naszych klientów kwotę ok. 100 mln zł – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. INC wraz ze spółkami, w których posiada 100% własności, tj. Domem Maklerskim INC oraz INC Private Equity ASI, posiadała łącznie: 5,2 mln zł środków pieniężnych (wzrost o 3,5 mln zł w kwartał), 14,8 mln zł inwestycji kapitałowych w spółki notowane niezaliczane do grupy kapitałowej (+4,2 mln zł kw/kw) oraz 0,2 mln zł inwestycji poza rynkiem publicznym. Łącznie to ponad 20 mln złotych i aż o 61% więcej niż na koniec I kwartału br. Wraz z funduszem Carpathia Capital, Grupa INC dysponowała na koniec kwartału ponad 8 mln złotych gotówki oraz papierami wartościowymi na kwotę 22,7 mln złotych. W ostatnich 3 miesiącach Grupa INC zainwestowała też w 7 nowych podmiotów z branży gamingowej i biotechnologicznej.

– W II kw. hossa nadal nie opuściła rynku NewConnect. Wciąż byliśmy świadkami rekordowo wysokich obrotów oraz napływu nowych inwestorów na ten rynek. W samym II kw. notowania NCIndex wzrosły o przeszło 81 proc., co wyraźnie pokazuje silny popytowy sentyment. Grupa INC, z racji ilości prowadzonych projektów związanych z rynkiem NewConnect jest i będzie beneficjentem pozytywnej sytuacji na tym rynku – dodaje Paweł Śliwiński.

Dobre rezultaty Grupy INC idą w parze z przyjętą w połowie marca nową strategią rozwoju. Zakłada ona osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską.