Wiceprezes INC SA członkiem Rady AD

W skład nowego komitetu doradczego GPW wejdzie Wiceprezes INC Sebastian Huczek.

W ramach nowego otwarcia Alternatywnego Systemu Obrotu – NewConnect 2.0, Giełda Papierów Wartościowych utworzyłaKomitet Doradczy ds. rozwoju alternatywnego systemu obrotu – Radę Autoryzowanych Doradców. W jej skład weszło 12 osób, w tym 9 przedstawicieli Autoryzowanych Doradców.

Jednym z członków Rady powołanej przez Zarząd GPW jest wiceprezes INC S.A. Sebastian Huczek.

Do obowiązków Rady będzie należeć: przedstawianie propozycji kierunków rozwoju ASO, tworzenie wytycznych dotyczących działalności AD oraz podejmowanie działań podnoszących jakość ich pracy oraz opiniowanie zmian w przepisach prawa i regulacjach z zakresu organizacji ASO.

„Chcielibyśmy, aby doradcy, którzy odpowiadają za weryfikację wiarygodności biznesowej potencjalnych emitentów na NewConnect wzięli większą odpowiedzialność za ten rynek. Odbudowanie zaufanie do rynku będzie możliwe jeśli wszystkim jego uczestnikom będzie na tym zależeć”– powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW.

Tagi: , , ,