Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

55,74%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

60,45%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

25,16

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

4,87%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

35,18%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

40,4%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

62,35%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-62,5%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

6,67

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

11,26%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-16,53%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-18,66%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

62,93%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-141,21%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

5,77

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

9,39%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-33,18%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-36,82%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

58,35%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-85,24%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

24,42

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

3,01%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-18,25%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-18,85%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

65,41%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-17,33%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

10,18

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

8,09%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-8,94%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-9,73%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

26,09%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

6,5%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

8,97

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

9,88%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

3,61%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

4,01%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

50,05%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-85,0%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

10,60

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

8,69%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-40,54%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-44,54%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

46,00%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

80,9%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

18,23

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

9,58%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

22,37%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

24,88%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

36,59%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-41,5%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

35,85

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

2,90%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-7,02%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-7,30%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

12,39%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-198,0%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 23,77

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

5,40%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-74,65%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-79,67%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

6,60%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

63,0%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

419,37

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

10,65%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

21,17%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

23,81%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

23,38%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

232,8%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

146,75

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

6,39%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

21,98%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

23,49%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

-5,20%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

18,2%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

106,65%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

7,33%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

1,38%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

1,49%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

-115,21%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

57,9%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

52,24

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

13,64%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

6,21%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

7,20%

(1) elementem mającym największy wpływ na wynik finansowy netto jest wycena portfela spółek notowanych na rynku regulowanym oraz na NewConnect

(2) przychody ogółem to przychody ze sprzedaży usług i towarów oraz przychody ze sprzedaży akcji