Wybór nowych członków Rady Nadzorczej INC SA

Spółka w raporcie bieżącym informuje o powołaniu dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki INC S.A. w raporcie bieżącym nr 4/2016 poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 19 stycznia 2016 r. powołało dwóch nowych członków w skład Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Panią Elizę Bogusławską:

Pani Eliza Bogusławska jest mgr filologii angielskiej, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz King Street College w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Warsaw Study Centre.

2/ Pana Krzysztofa Nowaka:

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. – spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W 2006 roku rozpoczął działalność na rynku wierzytelności służby zdrowia. W ramach tej aktywności współpracował m.in. z Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, BRE Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Bank Polska SA. Wspomagał działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS. Współzałożyciel call center obsługującego wierzytelności masowe m.in. sektora telekomunikacyjnego oraz działającego w obszarze badania opinii publicznej rynku. Socjolog, uczestnik wielu konferencji dotyczących finansów, zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych firm oraz instytucji państwowych.

Tagi: , ,