Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A.

Dnia 03.10.2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej INC S.A., podczas którego podjęte zostały uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej INC S.A. Obecnie funkcję Przewodniczącego pełni Pan Sebastian Bogusławski, a Wiceprzewodniczącego Pan Tomasz Korecki.

Tagi: