Grupa INC ma 5 mln zł gotówki i 17,3 mln zł inwestycji kapitałowych

Grupa INC opublikowała wybrane szacunkowe dane finansowe na koniec I kwartału. W okresie styczeń – marzec Grupa istotnie umocniła pozycję gotówkową i osiągnęła znaczny wzrost wartości inwestycji kapitałowych. Obecnie Grupa INC posiada 5 mln zł środków pieniężnych, 14,7 mln zł inwestycji kapitałowych w spółki notowane oraz 2,7 mln zł inwestycji poza rynkiem publicznym.

– I kwartał 2020 roku zaczął się bardzo dobrze dla polskiego rynku kapitałowego. Obserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie giełdą i mocne wzrosty szczególnie wśród małych i średnich spółek czy też na rynku NewConnect. Jednak epidemia SARS-CoV-2 sprawiła, że kwartał kończyliśmy w zupełnie innych nastrojach. Szczególnie cieszy nas osiągnięty na koniec marca tak mocny wzrost wartości naszych inwestycji kapitałowych przy jednoczesnym umocnieniu pozycji gotówkowej. Pozwala to optymistycznie czekać na pełne dane finansowe za I kwartał. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Na 31 marca 2020 r. INC, Dom Maklerski INC oraz INC Private Equity ASI posiadały: 10,6 mln zł inwestycji kapitałowych w obrocie zorganizowanym (wzrost o 56 proc. względem 31 grudnia 2019 r.), 1,7 mln zł środków pieniężnych (wzrost o 76 proc.) oraz 231 tys. zł inwestycji w spółki nienotowane (bez zmian). Natomiast należąca do Grupy INC i notowana na rynku NewConnect Carpathia Capital posiadała: 4,0 mln zł inwestycji w spółki notowane (wzrost o 28 proc.), 3,3 mln zł środków pieniężnych (wzrost o 15 proc.) oraz 2,4 mln zł inwestycji w akcje i udziały nienotowane (spadek o 22 proc.).

Na dane dotyczące Carpathia Capital istotny wpływ miał debiut Plantwear na rynku NewConnect, który spowodował przekwalifikowanie posiadanych akcji z inwestycji nienotowanych do inwestycji kapitałowych w obrocie zorganizowanym.

– Mimo panującej pandemii prowadzimy działalność w sposób niezakłócony. Co więcej, w tym czasie przeprowadzamy i kończymy z sukcesem emisje akcji. Obserwujemy całkiem duże zainteresowanie inwestycjami inwestorów indywidualnych. Z jednej strony wynika to z pogorszenia atrakcyjności inwestycji na rynku nieruchomości, w których wielu Polaków lokowało swoje oszczędności, z drugiej strony jest rezultatem wysokiej zmienności na rynku kapitałowym i w wielu przypadkach uatrakcyjnienia wycen. Potwierdzają to również inne biura maklerskie. W marcu inwestorzy założyli najwięcej nowych rachunków maklerskich od 10 lat. Czekaliśmy na zmianę w podejściu do inwestycji na rynku kapitałowym, choć zdecydowanie nie w takiej sytuacji w jakiej jesteśmy. Liczymy, że inwestorzy zostaną z nami na dłużej, a po skończeniu pandemii wejdziemy w długoletni trend wzrostowy na rynku polskich akcji. – dodaje Paweł Śliwiński.

W połowie marca zarząd INC przyjął nową strategię rozwoju, w której za główny cel stawia sobie osiągnięcie pozycji krajowego lidera w kompleksowej obsłudze małych i średnich spółek poszukujących finansowania na rozwój. Jednym z fundamentów planu rozwoju INC są zdywersyfikowane źródła przychodów z działalności doradczo – transakcyjnej. Grupa planuje również rozszerzyć działalność poza Polską. Obecnie Grupa prowadzi 12 projektów pozyskania finansowania poprzez emisje akcji, udziałów lub obligacji. Spółka jest również Autoryzowanym Doradcą w 11 procesach wprowadzenia akcji na NewConnect.