Wznowienie notowań akcji w związku z zakończeniem scalenia

W związku z zakończeniem procesu scalenia akcji INC S.A. nastąpiło wznowienie notowań akcji Spółki.

W związku z zakończeniem procesu scalenia akcji INC S.A. dnia 01.10.2014 nastąpiło wznowienie notowań akcji Spółki. Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 8.343.099 akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

Tagi: