Zakup akcji INC S.A. przez prezesa spółki

Prezes Zarządu INC S.A. Paweł Śliwiński zakupił w 2014 roku 10.999 akcji spółki po średniej cenie 2,09 PLN.

Prezes Zarządu INC S.A., Paweł Śliwiński, poinformował, że w okresie od lipca do grudnia 2014 r. nabył 10.999 akcji INC S.A. po średniej cenie 2,09 zł za akcję (liczba i cena przeliczona z uwzględnieniem resplitu akcji).

Akcje zostały nabyte w transakcjach na rynku regulowanym (w tym 8 sztuk uzyskanych jako wyrównanie niedoborów scaleniowych)

Tagi: ,