Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r.

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 maja 2015 r., godz. 11:00, w siedzibie Spółki. Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne załączniki dostępne są w zakładce Walne Zgromadzenia.

Tagi: