AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale
Sebastian Bogusławski1 960 04323,49%
Paweł Śliwiński1 737 99920,83%
Jacek Mrowicki682 7008,18%
Roman Karkosik500 0005,99%
pozostali akcjonariusze3 462 35741,50%
RAZEM8 343 099100%

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA

AkcjonariuszLiczba głosówUdział w głosach
Paweł Śliwiński3 237 99932,90%
Sebastian Bogusławski1 960 04319,91%
Jacek Mrowicki682 7006,94%
Roman Karkosik500 0005,08%
pozostali akcjonariusze3 462 35735,18%
RAZEM9 843 099100%