Historia INC S.A.

1995

Utworzenie 24 lutego spółki pod nazwą Dom Maklerski Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu

1996

Przygotowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji gminnych

2003

100. emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez Inwest Consulting S.A.

2006

Debiut giełdowy Inwest Consulting S.A.

2007

Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 528/2007 spółka została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect

2008

Połączenie w ramach Grupy Kapitałowej spółek Inwest Consulting S.A. i Inwest Connect S.A.

2009

Zmiana nazwy spółki na INC S.A.

2013

Magazyn Forbes opublikował ranking Autoryzowanych Doradców, w którym INC po raz kolejny znalazł się na podium

2015

Otrzymanie licencji Autoryzowanego Doradcy na rynku AeRO, alternatywnym systemie transakcji Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie

INC S.A. sfinalizowała projekt nabycia Domu Maklerskiego (dawniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A.)

2018

Nagroda specjalna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla INC S.A. za największą liczbę wprowadzonych spółek w historii rynku NewConnect

2019

Start platformy ofert publicznych CrowdConnect

2021

Pierwsza w historii INC S.A. dywidenda

2022

Zmiana adresu siedziby spółki na Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań

75. debiut na rynku NewConnect jako Autoryzowany Doradca