Andrzej Gałganek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-1999), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o. oraz dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-1998). Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A., Warta Cultus Sp. z o.o. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Edward Kozicki

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, makler papierów wartościowych (licencja nr 340). Posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorowania podmiotów funkcjonujących na rynku publicznym. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu (jest współwłaścicielem i akcjonariuszem) Moonrock Enterprise S.A. (poprzednio Blumerang S.A.).Zasiadał w zarządach wielu spółek, takich jak: Blu Asset Management Sp. z o.o., Quantum Asset Management Sp. z o.o., Blu Capital Management Sp. z o.o., Blu Pre Ipo S.A., LMB Capital S.A., Dom Maklerski Polinwest S.A. czy Karkonoski Dom Maklerski S.A. Wieloletni (1997-2006) pracownik Departamentu Rynku Kapitałowych BZ WBK S.A.W latach 2005-2011 pan Edward Kozicki był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, takich jak: NFI Piast S.A. (obecnie BBI Development NFI S.A.), PBO Anioła S.A., Pozbud T&R S.A.

Aleksandra Persona – Śliwińska

Członek Rady Nadzorczej
Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok); posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. W latach 1996 do 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od 2007 roku rozwija zainteresowania i kształci się w zakresie fizjoterapii, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej i anty-aging. W 2008 roku założyła i prowadzi Specjalistyczne Centrum Medyczne „PRO FEMINA” w Swarzędzu, którego jest kierownikiem.

Łukasz Puślecki

Członek Rady Nadzorczej
Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Mariusz Sadłocha

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 r. makler papierów wartościowych (licencja nr 242). Przez ponad 20 lat w Grupie BZ WBK SA, gdzie budował, a później z sukcesem zarządzał Domem Maklerskim, pełniąc funkcje dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego WBK SA (1994-1999), prezesa zarządu Domu Maklerskiego WBK SA (1999-2001) oraz prezesa zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK SA – w latach 2001-2010 członka AIB Group a w latach 2010-2014 Global Banking&Markets Santander Group. Aktywnie uczestniczył w budowaniu polskiego rynku kapitałowego. W latach 2004 – 2014 był członkiem zarządu Izby Domów Maklerskich oraz członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Domów Maklerskich. W latach 1996-2000 oraz 2007-2010 był członkiem Rady Nadzorczej Bondspot SA (wcześniej MTS-CeTO SA). Członek Rady Nadzorczej Arena.pl S.A. Od 2004 r. – członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 2013 r. – wspólnik w spółce Res Progress Sp. z o.o. Od lipca 2014 roku jest prezesem zarządu oraz udziałowcem Starfunds Sp. z o.o. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Dawid Sukacz

Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych; specjalista rachunkowości zarządczej i finansów. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA. Jest związany z polskim rynkiem kapitałowym od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company. Od grudnia 2010 partner zarządzający w funduszu private equity dedykowanym dla polskich SME – 21 Concordia, członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.

Mateusz Wcześniak

Członek Rady Nadzorczej
Jeden z założycieli oraz Prezes Zarządu spółki Movie Games S.A. Ma za sobą studia na kierunkach zarządzania na SGH oraz socjologii na SGGW. Jest członkiem zarządu lub Rady Nadzorczej wielu spółek, w tym z branży gamingowej, m.in. Drago Entertainment Sp. z o.o., Bored Games S.A., MD Games S.A.