Oferta publiczna akcji

Oferta publiczna akcji serii A2 (sprzedaż) i serii B (emisja):

Data rozpoczęcia subskrypcji i sprzedaży: 20.06.2006 r.; data zakończenia subskrypcji i sprzedaży: 26.06.2006 r.
Data przydziału: 3.07.2006 r.
Przedmiotem publicznej oferty było:

1.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych przez Spółkę w ramach subskrypcji (Transza B), oraz
400.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych do sprzedaży przez Wprowadzających (Transza A).

Stopa redukcji: w Transzy B stopa redukcji wyniosła 95,05 % (stopa alokacji wyniosła 0,049455395). W Transzy A zgodnie z zapisami Prospektu akcje przydzielano na zasadzie uznaniowości.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: 5.430.000 zł.

Oferta publiczna akcji serii C:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.01.2007 r.; data zakończenia subskrypcji: 19.01.2007 r.
Data przydziału: 30.01.2007 r.
W ramach subskrypcji oferowanych było 3.500.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty każda, oferowanych przez Spółkę z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99.96 %.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 3.500.000,00 zł.

Oferta publiczna akcji serii F:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 25.08.2008 r.; data zakończenia subskrypcji: 10.09.2008 r.
Data przydziału: 19.09.2008 r.
W ramach subskrypcji oferowanych było 15.099.998 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda, oferowanych przez Spółkę z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Stopa redukcji dokonanej wśród zapisów dodatkowych wyniosła 99,657 %.
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji wyniosła 8.304.998,90 zł.