ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

biuro@incsa.pl

61 851-86-77

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
| KRS: 0000028098 | NIP: 7781024498 | REGON: 630316445 |
Kapitał zakładowy: 1 204 309, 90 zł

Gdzie nas znaleźć?

mapy googla inc