INC S.A.

Adres siedziby: ul. Abpa A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Telefon kontaktowy: 061 851-86-77
email: biuro@incsa.pl

KRS 0000028098
NIP 7781024498
REGON 630316445

Kapitał zakładowy: 1.504.309,90 zł