Wskaźniki skonsolidowane

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

30,50%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-116,17%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

9,83

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

19,05%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-25,41%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-31,40%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

30,02%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-215,85%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

11,999

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

19,53%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-27,08%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-33,66%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

62,71%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

46,29%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

11,65

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

19,90%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

10,34%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

12,91%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

74,95%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

73,26%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

12,53

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

3,22%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

28,47%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

32,34%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

74,05%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-10,43%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

13,52%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

8,91%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

4,56%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

5,7%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

48,86%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-76,17%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

31,898%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

6,80%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-17,47%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-20,49%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

67,99%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-64,40%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

74,09%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

3,69%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-11,31%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-12,48%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

46,62%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-14,94%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

17,08%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

5,52%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-7,90%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-8,37%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

41,88%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

2,8%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

9,84%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

9,77%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

1,32%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

1,47%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

 60,17%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-85,75%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 12,89%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

 7,88%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-35,84%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-38,91%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

55,13%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

71,68%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

17,82%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

10,38%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

20,29%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

22,64%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

 47,71%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-40,45%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 21,41%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

 6,33%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-8,02%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-8,56%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

 33,98%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

-180,80%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

 23,68%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

 7,11%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

-75,16%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

-80,91%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

32,98%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

58,95%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

74,33%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

12,03%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

21,26%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

24,39%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

6,35%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

163,35%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

81,36%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

7,02%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

18,96%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

20,40%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

2,33%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

11,24%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

2,22%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

26,10%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

1,52%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

2,06%

Marża brutto
zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

6,30%

Rentowność sprzedaży
zysk netto (1) /przychody ogółem (2)

66,49%

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące

10,40%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

13,44%

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto (1) /aktywa ogółem

8,69%

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE)
zysk netto (1) /kapitały własne

10,04%

(1) elementem mającym największy wpływ na wynik finansowy netto jest wycena portfela spółek notowanych na rynku regulowanym oraz na NewConnect

(2) przychody ogółem to przychody ze sprzedaży usług i towarów oraz przychody ze sprzedaży akcji