(31/05/2022) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Poznaniu w siedzibie Spółki przy ul. Abpa Baraniaka 6. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.


Ogłoszenie ZWZ INC

Projekty uchwał ZWZA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

(29/03/2022) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

26 kwietnia 2022 r.

Zarząd INC S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2022 r., godz. 11:00, które odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie Spółki. W załączeniu ogłoszenie wraz z projektami uchwał na NWZ.

 1. Ogłoszenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INC S.A.
 2.  Uchwały
 3.  Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Walne Zgromadzenie INC S.A.

(23/06/2021) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

23 czerwca 2021

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r., na godz. 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Krasińskiego 16. W załączeniu ogłoszenie, projekty uchwał oraz inne załączniki.

 1. Ogłoszenie ZWZ INC
 2. Ocena RN za 2020
 3. Sprawozdanie RN INC_2020
 4. Uchwały ZWZA 2021 – projekt
 5. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
 6. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ

(05/08/2020) ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

5 sierpnia 2020

Zarząd INC S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 07 lipca 2020 r. podjąła decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 sierpnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 16/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji dat. Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest nieprzewidzianymi względami technicznymi, związanymi z koniecznością zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu WZA, w szczególności w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego.

ogloszenie_ZWZ_2020_5_08_2020.pdf  
Uchwaly_ZWZA_2020_-_projekty.pdf  
Ocena_RN_za_2019.pdf 
Sprawozdanie_RN_INC_2019.pdf 
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_ZWZ.pdf  

(23/10/2019) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

23 października 2019

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 23.10.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu treść ogłoszenia i projekty uchwał.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Projekty uchwał.
 3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

(21/12/2018) NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

21 grudnia 2018

Zarząd Spółki informuje o zwołaniu na dzień 17.01.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu treść ogłoszenia i projekty uchwał.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Projekty uchwał.
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.