Autoryzowany doradca na rynku Catalyst

Przeprowadzenie oferty prywatnej lub publicznej obligacji (Dom Maklerski INC S.A.)

 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej związanej z emisją obligacji,
 • sporządzenie Memorandum Informacyjnego/Prospektu Emisyjnego,
 • pełnienie funkcji Ofertującego,
 • zbieranie zapisów i przyjmowanie wpłat,
 • rozliczenie emisji.

Obsługa wprowadzenia obligacji do obrotu na ASO Catalyst lub rynku regulowanym Catalyst (INC S.A.)

 • przygotowanie wniosków i dokumentacji do KDPW,
 • przygotowanie Dokumentu Informacyjnego/noty informacyjnej,
 • przygotowanie wniosków i dokumentacji dla GPW,
 • koordynacja procedury.

Obsługa procesu realizacji świadczeń z obligacji w okresie zapadalności (INC S.A.)

 • przygotowywanie tabel odsetkowych dla GPW,
 • pomoc w przygotowywaniu informacji dla KDPW w związku z wypłatą świadczeń z obligacji.