Grupa kompletna na rynku kapitałowym.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską grupą kapitałową. Funkcjonujemy w obszarze inwestycji oraz doradztwa na rynku kapitałowym. Od 2006 r. INC jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (zadebiutowała jako Inwest Consulting).

Od 1996 roku wspieramy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w pomocy dynamicznym spółkom działającym w różnych sektorach gospodarki w uzyskaniu, a następnie utrzymaniu przewagi konkurencyjnej oraz w osiągnięciu obranych celów.

Nasz zespół to doświadczeni i posiadający udokumentowane kompetencje doradcy. Znamy standardy rynku kapitałowego i oczekiwania inwestorów.

Współtworzyliśmy rynek NewConnect i Catalsyt.

W 2006 roku, współtworzyliśmy wraz z GPW rynek NewConnect oraz rynek Catalyst. Wyrazy podziękowania oraz dyplomy, jakie otrzymaliśmy z rąk Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych są najlepszym dowodem uznania.

Od powstania rynku NewConnect wprowadziliśmy na ten rynek ponad 50 podmiotów. Z IPO i SPO pozyskaliśmy łącznie kwotę ok. 300 mln zł. Pozyskane kapitały pozwoliły naszym klientów na dalszy wzrost i kontynuowanie realizacji obranych celów rozwojowych.

Działamy również na rynku podstawowym GPW. Do października 2010 roku, IPO Doradztwo Strategiczne SA wchodząca w skład Grupy Kapitałowej INC, zrealizowała ponad 10 projektów pozyskując kwotę ponad 500 mln zł. Samodzielnie zrealizowane projekty to POZBUD, Prima Moda, PC Guard, oraz Fast Finance – przejście rynku NewConnect na GPW.

INC jako jedyna polska firma otrzymała licencję AD Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie. Do obowiązków Autoryzowanych Doradców należy między innymi przeprowadzenie kompleksowego due dilligence emitenta na potrzeby przygotowania Dokumentu Ofertowego i Informacyjnego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu, wsparcie i nadzorowanie realizacji obowiązków informacyjnych przez emitentów oraz implementacja zasad ładu korporacyjnego oraz wsparcie w zakresie relacji inwestorskich emitentów rynku AeRO.

logo_GPW
logo Autoryzowany Doradca New Connect male
logo Autoryzowany Doradca Catalyst male
Autoryzowany_Doradca_Aero

Świadczymy usługi najwyższej jakości.

Najwyższą jakość naszych usług na rynku kapitałowym  potwierdzają zrealizowane na nim oferty, tytuł Firmy Partnerskiej GPW dla MSP (od 2011 r.), uprawnienia Autoryzowanego Doradcy NewConnect (od 2007 r.) oraz Autoryzowanego Doradcy CATALYST (od 2009 r.). Konsekwentne budowanie wartości Spółki zostało zauważone i wyróżnione poprzez przyznanie spółce INC SA wielu nagród i wyróżnień, w tym miejsca w pierwszej trójce najdynamiczniej rozwijających się polskich firm działających w sektorze usług wg Rankingu 100 Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość tygodnika Newsweek i firmy A. T. Kearney.

Konsekwentnie również utrzymujemy niezachwianą pozycję wśród najlepszych Autoryzowanych Doradców w Polsce. W rankingu miesięcznika Forbes zajęliśmy 1 miejsce w 2011 r.,  w kolejnych latach utrzymywaliśmy miejsce w ścisłej czołówce. W 2010 roku zajęliśmy 1 miejsce, w 2012 r.- 2 miejsce w rankingu najlepszych autoryzowanych doradców przeprowadzonym przez magazyn Home&Market.

INC jest Spółką odpowiedzialną społecznie. Kierując się dewizą „WSPIERAMY ROZWÓJ”, angażujemy się w liczne projekty sportowe, kulturalne i akademickie. Nasi specjaliści jako prelegenci uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach promujących wiedzę na temat rynku kapitałowego.

inc_forbes