Andrzej Gałganek

Członek Rady Nadzorczej

Profesor w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Był między innymi dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu (1994-1997), członkiem zarządu Centralnej Tabeli Ofert SA w Warszawie (1997-1999), prezesem zarządu Warta Investment Sp. z o.o. oraz dyrektorem Biura Strategii i Rozwoju Kapitałowego TUiR WARTA S.A. (1999-2004), dyrektorem Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Poznania (2004-2005), a także sędzią Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich (1998-2000) oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Domów Maklerskich (1997-1998). Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek, m.in. Stocznia Gdynia S.A., TFI Warta S.A., Bank Częstochowa S.A., Warta Cultus Sp. z o.o. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Krzysztof Nowak

Członek Rady Nadzorczej

Magister socjologii, doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1993 roku związany z rynkiem wierzytelności, współzałożyciel grupy spółek obsługujących wierzytelności masowe, między innymi, sektora telekomunikacyjnego oraz działających w obszarze badań opinii publicznej i rynku. Prezes Zarządu GPPI S.A. oraz Remedis S.A. - spółek notowanych na rynku NewConnect. Członek Rady Nadzorczej SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W 2006 roku rozpoczął działalność na rynku wierzytelności służby zdrowia. W ramach tej aktywności współpracował m.in. z Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, BRE Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Bank Polska SA. Wspomagał działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS. Współzałożyciel call center obsługującego wierzytelności masowe m.in. sektora telekomunikacyjnego oraz działającego w obszarze badania opinii publicznej rynku. Socjolog, uczestnik wielu konferencji dotyczących finansów, zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych firm oraz instytucji państwowych.

Aleksandra Persona - Śliwińska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny), specjalista II stopnia w położnictwie i ginekologii, specjalista w odnowie biologicznej (studia podyplomowe AWF w Poznaniu, 2008 rok), specjalista w zarządzaniu w opiece zdrowotnej (studia podyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011 rok); posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych. W latach 1996 do 2011 pracowała w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 w Poznaniu. Odbyła liczne krajowe i zagraniczne szkolenia z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii oraz diagnostyki prenatalnej i ultrasonografii trójwymiarowej 3D/4D (Londyn Harris Brightright Reaserch Center, Wiedeń Wiedeńska Szkoła Ultrasonografii Trójwymiarowej). Członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (PTG, PTMP, ISUOG), autorka i współautorka ponad 40 publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach, czynnie uczestniczy w licznych sympozjach i konferencjach naukowych poświęconych problematyce medycyny perinatalnej oraz ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Od 2007 roku rozwija zainteresowania i kształci się w zakresie fizjoterapii, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej i anty-aging. W 2008 roku założyła i prowadzi Specjalistyczne Centrum Medyczne „PRO FEMINA” w Swarzędzu, którego jest kierownikiem.

Mariusz Sadłocha

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 r. makler papierów wartościowych (licencja nr 242). Przez ponad 20 lat w Grupie BZ WBK SA, gdzie budował, a później z sukcesem zarządzał Domem Maklerskim, pełniąc funkcje dyrektora Centralnego Biura Maklerskiego WBK SA (1994-1999), prezesa zarządu Domu Maklerskiego WBK SA (1999-2001) oraz prezesa zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK SA – w latach 2001-2010 członka AIB Group a w latach 2010-2014 Global Banking&Markets Santander Group. Aktywnie uczestniczył w budowaniu polskiego rynku kapitałowego. W latach 2004 - 2014 był członkiem zarządu Izby Domów Maklerskich oraz członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Domów Maklerskich. W latach 1996-2000 oraz 2007-2010 był członkiem Rady Nadzorczej Bondspot SA (wcześniej MTS-CeTO SA). Członek Rady Nadzorczej Arena.pl S.A. Od 2004 r. - członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Od 2013 r. - wspólnik w spółce Res Progress Sp. z o.o. Od lipca 2014 roku jest prezesem zarządu oraz udziałowcem Starfunds Sp. z o.o. Niezależny członek Rady Nadzorczej.

Łukasz Puślecki

Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prezes zarządu filii Academy of International Business (AIB) na Europę Środkowo-Wschodnią (AIB-CEE), partner zarządzający ds. rozwoju Centrum Biznesu Międzynarodowego Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z.o.o., oraz dyrektor programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management) z Nottingham Trent University, Nottingham Business School (UK). Ekspert Instytutu Wiedzy i Innowacji w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce związanej ze współpracą technologiczną krajów i przedsiębiorstw, konkurencyjnością międzynarodową i innowacyjnością firm w biznesie międzynarodowym.

Edward Kozicki

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, makler papierów wartościowych (licencja nr 340). Posiada bogatą wiedzę oraz doświadczenie z zakresu zarządzania inwestycjami kapitałowymi oraz nadzorowania podmiotów funkcjonujących na rynku publicznym. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu (jest współwłaścicielem i akcjonariuszem) Moonrock Enterprise S.A. (poprzednio Blumerang S.A.).Zasiadał w zarządach wielu spółek, takich jak: Blu Asset Management Sp. z o.o., Quantum Asset Management Sp. z o.o., Blu Capital Management Sp. z o.o., Blu Pre Ipo S.A., LMB Capital S.A., Dom Maklerski Polinwest S.A. czy Karkonoski Dom Maklerski S.A. Wieloletni (1997-2006) pracownik Departamentu Rynku Kapitałowych BZ WBK S.A.W latach 2005-2011 pan Edward Kozicki był członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na GPW, takich jak: NFI Piast S.A. (obecnie BBI Development NFI S.A.), PBO Anioła S.A., Pozbud T&R S.A.

Mateusz Wcześniak

Członek Rady Nadzorczej

Jeden z założycieli oraz Prezes Zarządu spółki Movie Games S.A. Ma za sobą studia na kierunkach zarządzania na SGH oraz socjologii na SGGW. Jest członkiem zarządu lub Rady Nadzorczej wielu spółek, w tym z branży gamingowej, m.in. Drago Entertainment Sp. z o.o., Bored Games S.A., MD Games S.A.