2021 - Styczeń – Debiut United Label S.A i Incuvo S.A na rynku NewConnect

Rok 2021

Luty 2021 – INC S.A podpisała umowę na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect z firmą Kubota

Marzec 2021 – INC dostaje nominacje w konkursie Invest Cuffs 2021 w kategorii „Spółka Giełdowa 2020”

Marzec 2021 –  INC S.A. podpisała umowę na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect z firmą Zeneris Projekty i Brave Lamb

Marzec 2021 – Debiut Genomtec na rynku NewConnect

Kwiecień 2021 – Debiut Drago Enterteinment na rynku NewConnect

Kwiecień 2021 – Zeneris Projekty pozyskał 3 mln złotych.

Maj 2021 – Hydra Games z sukcesem zakończyło emisję akcji, pozyskując 1,1 mln zł

Czerwiec 2021 – Spółka Samito z sukcesem zakończyła emisję akcji, pozyskując łącznie 2,1 mln zł

Czerwiec 2021 – Pierwsza w historii INC dywidenda

Czerwiec 2021 – INC Autoryzowanym Doradzcą spółki Małkowski Martech S.A.

Czerwiec 2021 – Pracownicy Kamila Połomka i Jakub Noak zdobyli tytuł Certyfikowanych Doradców ASO

2020 - 8 stycznia - debiut Plantwear na rynku NewConnect

Rok 2020

28 lutego – debiut spółki Spyrosoft na rynku NewConnect

16 marca – Publikacja nowej strategii Grupy INC na lata 2020-2022

27 marca – Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Movie Games

Kwiecień 2020 – Detalion Games zebrał ponad 1 000 000

Maj 2020 – Grupa INC osiągnęła w I kwartale 2020 r. 5,3 mln zł zysku netto

Lipiec 2020 – przekształcenie spółki Drago Enterteinment

Sierpień 2020 – Debiut spółki GenXone S.A na rynku NewConnect

Wrzesień 2020 – Debiut spółki Skinwallet na rynku NewConnect oraz wsparcie jako Autoryzowany Doradca

Wrzesień 2020 – INC dołącza do spółek tworzących sWIG80

Październik 2020 – INC S.A wspiera jako autoryzowany doradzca spółki: DetalionGames, Play2Chill, Incuvo i United Label

Listopad 2020 – INC SA wśród najlepiej ocenianych Autoryzowany Doradców NewConnect

Grudzień 2020 – Debiut Play2Chill i Detalion Games na rynku NewConnect

2019 - 11 lutego Polkon sp. z o.o. zawarła z INC S.A. umowę o autoryzowane doradztwo i wprowadzenie na rynek NewConnect

Rok 2019

28 lutego – start platformy ofert publicznych CrowdConnect.pl; pierwszą spółką, która przeprowadziła emisję na CrowdConnect.pl jest Plantwear

12 kwietnia – uczestnictwo Pawła Śliwińskiego w konferencji „Doing Business: Bułgaria, Rumunia, Węgry” organizowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju

31 maja- 2 czerwca INC S.A. była uczestnikiem i Partnerem tegorocznej konferencji WallStreet w Karpaczu

17 września – debiut CARPATHII CAPITAL S.A., spółki zależnej INC na rynku NewConnect

24 września – INC podpisała umowę o współpracy strategicznej z firmą doradczą InnerValue

22 października – Dom Maklerski INC pierwszym Partnerem Crowdfundingowym Giełdy Papierów Wartościowych

8 listopada – INC S.A. podpisała umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału z producentem gier – spółką President Studio, należącą do Grupy PlayWay

19 listopada – INC S.A. podpisała list intencyjny z Tar Heel Capital Pathfinder

2018 - 18 stycznia INC SA współorganizatorem konferencji dla przedsiębiorców pod tytułem "Droga do kapitał z GPW na przykładzie sukcesu wielkopolskich firm"

Rok 2018

28 lutego – Nagroda Specjalna Giełdy Papierów Wartościowych dla INC S.A.

10 kwietnia – INC S.A. podpisała umowę na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect z firmą Plantwear

24 kwietnia – uczestnictwo Pawła Śliwińskiego, prezesa zarządu INC w konferencji GetINDIA. Celem wydarzenia było propagowanie gospodarki Indii i ukazanie możliwości dla polskich przedsiębiorstw oraz praktyczne rozwiązania w jaki sposób mogą one oferować swoje produkty i usługi na tym rynku.

7 czerwca – INC S.A. mecenasem nowojorskiej premiery niedawno odkrytej kompozycji autorstwa księcia Józefa Poniatowskiego. Wspólnie z INC wydarzenie wsparło Rothschild Asset Management oraz Polski Instytut Kultury w Nowym Jorku

19 czerwca – Dom Maklerski INC podpisał z Browarem Przystań umowę wsparcia spółki przy upublicznieniu na rynku NewConnect

17 lipca – debiut spółki PASSUS S.A. na rynku NewConnect

4 października – INC S.A. podpisała umowę na autoryzowane doradztwo przy wprowadzeniu na rynek NewConnect z firmą RRS Transilvania

27 października – I edycja Balu Rynku Kapitałowego organizowanego przez Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego

29 października – debiut spółki EKOPARK S.A. na rynku NewConnect

2017 - 30 czerwca - agencja ratingowa INC Rating przyznała pierwszy długoterminowy rating krajowy dla gminy wiejskiej w Polsce. Gmina Bełchatów otrzymała ocenę na poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Rok 2017

21 lipca – Agencja ratingowa INC Rating została wpisana na listę Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). Oznacza to, że ratingi niezamówione wystawiane przez agencję spełniają najwyższe kryteria i nie odbiegają jakością od ocen wystawionych na zamówienie. EBA na mocy decyzji nr 2016/C266/05 potwierdził, że jakość niezamówionych ocen ratingowych wydawanych przez INC Rating nie różni się od ocen ratingowych dokonywanych przez agencję INC Rating na zlecenie.

24 października – Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia Domowi Maklerskiemu INC SA na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

4 grudnia – Jubileuszowe wprowadzenie 50. Spółki, dla której INC S.A. pełniła rolę Autoryzowanego Doradcy. Spółką, która zadebiutowała na małym parkiecie był DOOK S.A. – wrocławska firma działająca na rynku produkcji oprogramowania.

4 grudnia – uruchomienie przez INC S.A. nowej platformy informacyjnej Financial Zone – prezentującej projekty w drodze na rynek kapitałowy.

6 grudnia – 51. Wprowadzona przez INC S.A. spółka na rynek NewConnect. Na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała Govena Lighting S.A. – producent sprzętu elektronicznego i oświetlenia.

2016 - 26 lutego Nowe wydanie magazynu Grupy INC, następcy INC Magazine

Rok 2016

9 czerwca – Inauguracja Izby Handlowo-Przemysłowej. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Rumunii – Witold Waszczykowski oraz Lazăr Comănescu, wzięli udział w otwarciu Polsko-Rumuńskiej Bilateralnej Izby Handlowo Przemysłowej.

20 czerwca – Publikacja Informatorów dla inwestorów i emitentów giełdowych.

28 czerwca – Nowa strona internetowa INC S.A.

16 września – Bittnet Systems Debiutem roku na rynkach alternatywnych CEE. W drugiej edycji Konkursu „Central and Eastern Europe Capital Markets Awards” spółka Bittnet Systems została nagrodzona w kategorii „Debiut roku na rynkach alternatywnych”. Funkcję Autoryzowanego Doradcy Bittnet Systems pełnił INC S.A.

13 października – Sebastian Bogusławski został nowym wiceprezesem INC S.A. Rada Nadzorcza INC S.A. na posiedzeniu w dniu 13.10.2016 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu INC S.A. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu pana Sebastiana Bogusławskiego.

17 listopada – INC S.A. wśród najwyżej ocenianych Autoryzowanych Doradców ASO.

30 grudnia – Agencja Ratingowa INC RATING, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej INC, przyznała długoterminowy rating krajowy trzem jednostkom samorządu terytorialnego:
Miastu Gdynia,
Miastu Wejherowo,
Miastu Kwidzyn.

2015 - 19 stycznia Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie ogłosiła listę Autoryzowanych Doradców na nowo powstałym rynku AeRO, alternatywnym systemie transakcji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jednym z AD została INC S.A. Wśród 22 firm, które otrzymały licencję, jedynie trzy podmioty – w tym INC S.A. – nie były lokalnymi domami maklerskimi. INC S.A. była również jedyną polską firmą, która uzyskała autoryzację.

Rok 2015

19 lutego INC S.A. otrzymała nagrodę „Lider Rynku 2014” na gali GPW „Podsumowanie rynku giełdowego 2014”. INC S.A. została nagrodzona za największą ilość spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2014 r.

19 lutego w Sejmie RP odbyła się prezentacja projektu „Muzyczne Rodowody. Litwa” realizowanego przez INC East&West. Koncert oraz wystawę otworzyli Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu RP oraz Pan Andrzej Klesyk Prezes PZU S.A. (PZU było partnerem wydarzenia).

25 lutego Carpathia Capital zadebiutowała na alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie „AeRO” w dniu jego otwarcia.

9 marca Carpathia Capital, spółka zależna INC, poinformowała o zakupie akcji spółki Bittnet Systems działającej w sektorze IT w Rumunii. Carpathia Capital zakupiła sumę akcji reprezentującą 10% udziału w kapitale oraz w sumie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

9 kwietnia INC S.A. podpisała umowę przedwstępną na zakup 100% akcji PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem spółki jest utworzenie Domu Maklerskiego INC.

14 kwietnia Bittnet Systems zadebiutował na rynku AeRo. Funkcję autoryzowanego doradcy pełniła INC S.A.

30 września Zakup domu maklerskiego PwC przez INC S.A. Spółka zmieni nazwę na Dom Maklerski INC S.A. i wejdzie w skład Grupy Kapitałowej INC.

28 października Rejestracja Agencji ratingowej INC Rating przez ESMA.

14 grudnia Premiera kolejnych płyt z serii Muzyczne Rodowody. Dwa kolejne albumy z muzyką Polaków z Wielkiej Brytanii i Chicago zostały wydane przez INC East&West oraz MSZ RP.

2014 - 5 lutego została podpisana umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR z Nowej Soli na dofinansowanie Projektu „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w parku naukowo-technologicznym Interior” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości blisko 10 mln zł.

Rok 2014

W ramach projektu głównym zadaniem INC jest realizacja działań inwestycyjnych na poziomie spółek portfelowych Inkubatora, wsparcie doradcze na etapie opracowywania dokumentacji projektowej związanej z naborami pomysłów oraz wdrożenie mechanizmów nadzoru w spółkach portfelowych.

24 lutego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu zarejestrował zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie firmy, pod którą Spółka działa. Nowa nazwa (firma) Spółki to INC Spółka Akcyjna. Jednocześnie wdrożona została nowa identyfikacja wizualna spółki – nowa strona internetowa: www.icsa.pl oraz informacyjny portal finansowy: www.incnews.pl.

W I kwartale, INC wprowadził 3 spółki na rynek NewConnect: Vakomtek S.A., Mega Sonic S.A., 2Intellect.com S.A.

24 marca Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła publikację indeksów WIG50 i WIG250. INC S.A. weszła w skład indeksu WIG 250.

20 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zwiększeniu wartości nominalnej akcji do 2 zł, z obowiązującej wcześniej wartości 0,50 zł, przy proporcjonalnym zmniejszeniu liczby akcji do 8.343.099 sztuk (scalenie akcji).

26 czerwca w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano spółkę zależną INC S.A. pod nazwą Carpathia Capital S.A. –  fundusz typu venture capital/private equity działający na rynku rumuńskim. Celem spółki jest zbudowanie rynku kapitałowego dla MŚP w Rumunii na wzór rynku NewConnect.

20 grudnia odbyła się premiera albumu „Muzyczne Rodowody. Litwa” – pierwszego z serii albumów muzycznych prezentujących twórczość Polonii i Polaków za Granicą. Seria wydawana jest przez spółkę INC East&West oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. INC East&West jest spółką non profit działająca w obszarze promocji tematyki historycznej, postaw obywatelskich oraz budowy więzi z Polonią i Polakami za Granicą, a także budowy partnerskich relacji ze społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej.

2013 - Zakończenie procesu połączenia Inwest Consulting S.A. – spółki w 100% zależnej od INC S.A. ze spółką Remedis S.A.

Rok 2013

Połączenie było dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1, to jest poprzez przeniesienie majątku Inwest Consulting S.A. (spółka przejmowana) na Remedis S.A. (spółka przejmująca). Przeniesienie majątku dotyczyło działu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego.  INC S.A. otrzymał, w zamian za akcje Inwest Consulting S.A., akcje Remedis S.A., w liczbie 24.173.436 sztuk. Akcje te stanowią 38,19% w ogólnej liczbie akcji w spółce Remedis S.A.

2012 - INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) laureatem rankingu Autoryzowanych Doradców Magazynu ekonomicznego Home&Market.

Rok 2012

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) do obrotu giełdowego – do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych zostało 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, o wartości nominalnej 0,50 zł każda i cenie emisyjnej 1,04 zł każda.

Zarząd INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) poinformował, o podjętej decyzji o zamiarze połączenia spółki zależnej od INVESTcon, w której posiada 100% akcji, tj. INWEST CONSULTING S.A., ze spółką REMEDIS S.A. (spółka notowana na NewConnect, dla której pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy).

2011 - INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) znalazła się w gronie LAUREATÓW Rankingu 100 Spółek Giełdowych Najszybciej Budujących Wartość w rankingu stworzonym przez tygodnik NEWSWEEK i firmę konsultingową A. T. Kearney oraz zajmuje pierwsze miejsce na liście Autoryzowanych Doradców NewConnect w rankingu magazynu Home& Market.

Rok 2011

INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) został uznany Najlepszym Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect, zajmując w Rankingu Autoryzowanych Doradców magazynu FORBES pierwsze miejsce, potwierdzając tym samym najwyższą jakość świadczonych usług.

INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) pojawił się w mediach społecznościowych – profil spółki na facebooku.

Premiera płyty poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu: Potrafimy Zwyciężać, której pomysłodawcą i mecenasem jest INC SA (d. INVESTcon GROUP SA).

Nabycie udziałów 110 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, za cenę 282.571,44 zł w spółce Inkubator Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

2010 - INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) otrzymuje prestiżowe nagrody przyznane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2009 roku oraz za zaangażowanie w rozwój rynku CATALYST w roku 2009.

Rok 2010

Na największym spotkaniu społeczności rynku NewConnect – NewConnect Convention 2010, zadebiutowała spółka ROVITA SA – to 45 debiut na rynku NewConnect w tym roku; ROVITA S.A. jest 145 emitentem notowanym na rynku NC. Autoryzowanym Doradcą Spółki jest INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) S.A.

INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) otrzymuje wyróżnienie za aktywne uczestnictwo w programie Pulsu Biznesu – „Akcja Inwestor”.

2009 - Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, wpisano do KRS zmianę Statutu Spółki polegającą na zmianie firmy, pod którą Spółka działa.

Rok 2009

Nowa nazwa (firma) spółki to INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) Spółka Akcyjna.

W październiku 2009 roku na mocy uchwały Zarządu GPW S.A. nr 511/2009 Inwest Consulting S.A. został wpisany na listę Autoryzowanych Doradców rynku CATALYST.

Powołanie Zarządu nowej kadencji Spółki INC SA (d. INVESTcon GROUP SA) S.A. w osobach:

Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu,

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu,

Piotr Białowąs – Wiceprezes Zarządu.

Nowa kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem 01.01.2010 r.

2008 - Na rynku NewConnect zadebiutowała 50-ta spółka - VERBICOM S.A., której Autoryzowanym Doradcą jest Inwest Consulting S.A.

Rok 2008

15 sierpnia został opublikowany Prospekt Emisyjny Inwest Consulting S.A., w związku z ofertą publiczną 15.099.998 Akcji Serii F, w ramach wykonania praw poboru

zakończenie emisji publicznej akcji serii F. Spółka pozyskała kwotę 8,3 mln zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 7.549.999 zł do kwoty 15.099.998 zł, wynikającego z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze emisji publicznej z prawem poboru.

Emisja akcji serii G (emisja połączeniowa): w ramach oferty publicznej skierowanej do akcjonariuszy przejętej spółki Inwest Connect S.A. wyemitowano 2.672.400 akcji serii G; stosunek zamiany akcji wynosił 1:1.

Połączenie w ramach Grupy Kapitałowej spółek Inwest Consulting S.A. i Inwest Connect S.A.

Podwyższenie kapitału zakładowego Inwest Consulting S.A. do kwoty 16.436.198 złotych.

Współtworzenie rynku obligacji GPW CATALYST.

Powiększenie Grupy Kapitałowej o spółkę Inwest e-Finance Sp. z o.o., której zadaniem będzie zrealizowanie projektu w zakresie informatyki i analityki finansowej skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

2007 - Druga emisja publiczna Inwest Consulting S.A.

Rok 2007

Emisja prywatna adresowana do udziałowców IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o.

Emisja prywatna dla ING Investment Management (Polska) S.A.

Debiut na rynku NewConnect spółki zależnej Inwest Connect S.A.

W lipcu 2007 roku na mocy uchwały Zarządu GPW S.A. nr 528/2007 nasza spółka została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect.

2006 - Debiut giełdowy Inwest Consulting S.A.

Rok 2006

Podpisanie umów na doradztwo w procesie przekształceń oraz wprowadzenia na rynek regulowany z 9 spółkami.

2005 - Doradztwo przy publicznej ofercie oraz wprowadzeniu akcji na GPW przez PC Guard S.A.

Rok 2005

Podpisanie umów ze spółką POZBUD T&R Sp. z o.o. na doradztwo w procesie przekształceń oraz wprowadzenia na rynek regulowany.

2004 - Zorganizowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji komunalnych na inwestycje realizowane w ramach ZPORR - fundusze strukturalne (Nidzica).

Rok 2004

Wpis na listę akredytowanych wykonawców usług w ramach programu przedakcesyjnego Phare „Finansowanie dla Wzrostu”.

2003 - Pomoc w przygotowaniu największego z dotychczasowych programów emisji obligacji komunalnych (Miasto Poznań - 500 mln złotych)

Rok 2003

100. emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez INWEST CONSULTING S.A. (Miasto i Gmina Radlin).

Uzyskanie tytułu Autoryzowanego Doradcy Centralnej Tabeli Ofert S.A.

2002 - Zorganizowanie pierwszej w Polsce publicznej emisji obligacji komunalnych w formie oferty publicznej (Miasto Rybnik).

Rok 2002

Zbycie akcji przez Wyborowa S.A. (d. Polmos) na rzecz Panów Jacka Mrowickiego i Pawła Śliwińskiego. Wszystkie akcje Spółki INWEST Consulting S.A. stały się własnością Panów Jacka Mrowickiego i Pawła Śliwińskiego (w stosunku 50/50).

Przychody operacyjne spółki przekraczają po raz pierwszy w jego historii 1 mln PLN.

2001 - Przygotowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji wojewódzkich (Województwo Wielkopolskie).

Rok 2001

50. emisja obligacji komunalnych zorganizowana przez INWEST CONSULTING S.A. (Miasto i Gmina Strzegom).

2000 - Przygotowanie pierwszej w Polsce emisji obligacji powiatowych (Powiat Środa Śląska).

Rok 2000

Zbycie akcji przez Mostostal Ventures Sp. z o.o. na rzecz Panów Jacka Mrowickiego i Pawła Śliwińskiego.o.

1996 - Polinwest Consulting S.A. objął nową emisję akcji Karkonoskiego Domu Maklerskiego S.A. i stał się jego większościowym akcjonariuszem.

Rok 1996

Zmiana nazwy Karkonoskiego Domu Maklerskiego S.A. na Dom Maklerski Polinwest S.A. Polinwest Consulting S.A. posiadał 75% akcji Domu Maklerskiego Polinwest S.A., pozostałe 25% akcji były w posiadaniu m.in. spółki giełdowej Jelfa S.A.

Na skutek zmiany polityki głównego właściciela rozpoczęcie likwidacji działalności maklerskiej przez Dom Maklerski Polinwest S.A.

Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu POLINWEST Consulting S.A. przez Jacka Mrowickiego oraz funkcji Dyrektora Inwestycyjnego przez Pawła Śliwińskiego, rozpoczęcie działalności konsultingowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw pod nazwą Polinwest Consulting S.A.

Doradztwo przy pierwszej w Polsce emisji obligacji gminy wiejskiej (Gmina Mieścisko).

1995 - 24 lutego spółka została utworzona pod nazwą "Dom Maklerski Polinwest" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie aktu zawiązania spółki.

Rok 1995

4 kwietnia zarejestrowany został Dom Maklerski Polinwest S.A., w którym 79,4 % akcji objął Mostostal Export S.A., pozostałymi akcjonariuszami Domu Maklerskiego Polinwest S.A. byli: Polmos Poznań (20 % akcji) oraz 3 osoby fizyczne. Celem spółki było utworzenie w Poznaniu domu maklerskiego aktywnie działającego zarówno na rynku wtórnym, jak i na rynku pierwotnym, szczególnie wobec zbliżającej się prywatyzacji spółki Polmos Poznań oraz restrukturyzacji grupy kapitałowej spółki giełdowej Mostostal Export S.A.

Sąd Rejonowy w Poznaniu zarejestrował zmianę nazwy spółki Dom Maklerski Polinwest S.A. na Polinwest Consulting S.A. oraz nowe brzmienie przedmiotu działania spółki. Przedmiotem działania Polinwest Consulting S.A. stało się przede wszystkim usługowe zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, świadczenie usług doradztwa finansowego, podatkowego, prawnego oraz pośrednictwo kredytowe, ubezpieczeniowe.