Informacje finansowe jednostkowe

Przychody ze sprzedaży

14 733 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

2 153 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

1 200 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

14 042 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

5 730 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

7 948 tys. zł

Odsetki i dywidendy

364 tys. zł

Pozostałe

0

Koszty ogólnego zarządu

3 805 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

11 358 tys. zł

Zysk (strata) brutto

11 306 tys. zł

Zysk (strata) netto

8 906 tys. zł

Aktywa razem

25 313 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1780 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

420 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

813 tys. zł

Kapitał własny

22 045 tys. zł

Kapitał zakładowy

1 204 tys. zł

Liczba akcji

12 043 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Przychody ze sprzedaży

3 813 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

935 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

583 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-1 876 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

278 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-2 539 tys. zł

Odsetki i dywidendy

381 tys. zł

Pozostałe

4 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 867 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-2 771 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-2 819 tys. zł

Zysk (strata) netto

-2 383 tys. zł

Aktywa razem

14 419 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 633 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

357 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 267 tys. zł

Kapitał własny

12 769 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Przychody ze sprzedaży

3 708 tys. zł

Przychody ze sprzedaży usług i towarów

615 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

387 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-3 198 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

1 876 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-5 457 tys. zł

Odsetki i dywidendy

378 tys. zł

Pozostałe

5 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

2 108 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-4 943 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-4 954 tys. zł

Zysk (strata) netto

-5 236 tys. zł

Aktywa razem

15 780 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 543 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

78 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 404 tys. zł

Kapitał własny

14 220 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

4 302 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

497 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

290 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-2 899  tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

505 tys. zł

Odsetki i dywidendy

121 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-3 525 tys. zł

Pozostałe

0 zł

Koszty ogólnego zarządu

1 847 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-4 411 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-4 452 tys. zł

Zysk (strata) netto

-3 667 tys. zł

Aktywa razem

20 095 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

617 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

103 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

494 tys. zł

Kapitał własny

19 458 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

12 986 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

370 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

242 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-1 280  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

0 zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

-58 tys. zł

Odsetki i dywidendy

86 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-1 560 tys. zł

Pozostałe

252 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 634 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-2 699 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-2 732 tys. zł

Zysk (strata) netto

-2 250 tys. zł

Aktywa razem

25 181 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 036 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

0 zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 999 tys. zł

Kapitał własny

23 125 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

15 638 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

276 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

72 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

2 847  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

138 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

423 tys. zł

Odsetki i dywidendy

86 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

2 200 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 833 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 356 tys. zł

Zysk (strata) brutto

1 286 tys. zł

Zysk (strata) netto

1 018 tys. zł

Aktywa razem

28 226 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 789 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

56 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 698 tys. zł

Kapitał własny

25 375 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

12 775 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

999 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

500 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-12 250  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

715 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

576 tys. zł

Odsetki i dywidendy

82 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-13 623 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 541 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-13 380 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-13 395 tys. zł

Zysk (strata) netto

-10 853 tys. zł

Aktywa razem

26 770 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 326 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

124 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 188 tys. zł

Kapitał własny

24 367 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

8 343 099

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

10 980 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 113 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

512 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

7 771 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

1 121 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

1 144 tys. zł

Odsetki i dywidendy

255 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

5 251 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 454 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

11 099 tys. zł

Zysk (strata) brutto

11 082 tys. zł

Zysk (strata) netto

8 878 tys. zł

Aktywa razem

39 682 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 803 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

262 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

2 124 tys. zł

Kapitał własny

35 684 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

5 180 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 656 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

606 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-3 010  tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

2 405 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

727 tys. zł

Odsetki i dywidendy

259 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-6 401 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 251 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-3 356 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-3 362 tys. zł

Zysk (strata) netto

-2 152 tys. zł

Aktywa razem

30 650 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

888 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

85 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

729 tys. zł

Kapitał własny

29 481 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 686 tys. zł

Liczba akcji

33 372 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

12 780 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

5 286 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

655 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

-29 178 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

5 106 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

3 034 tys. zł

Odsetki i dywidendy

501 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-37 819 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 840 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-30 162 tys. zł

Zysk (strata) brutto

-30 174 tys. zł

Zysk (strata) netto

-25 302 tys. zł

Aktywa razem

33 893 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 830 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

70 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

1 262 tys. zł

Kapitał własny

31 759 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

32 872 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

21 536 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 666 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

110 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

19 690 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

7 812 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

4 972 tys. zł

Odsetki i dywidendy

659 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

6 247 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 728 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

17 992 tys. zł

Zysk (strata) brutto

17 952 tys. zł

Zysk (strata) netto

13 461 tys. zł

Aktywa razem

63 583 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 773 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

110 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

141 tys. zł

Kapitał własny

56 541 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

32 872 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

4 110 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

633 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

148 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

1 519 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

3 451 tys. zł

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

-1 958 tys. zł

Odsetki i dywidendy

768 tys. zł

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

-742 tys. zł

Koszty ogólnego zarządu

1 581 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

9 579 tys. zł

Zysk (strata) brutto

9 553 tys. zł

Zysk (strata) netto

9 570 tys. zł

Aktywa razem

43 542 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 806 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

205 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

221 tys. zł

Kapitał własny

40 737 tys. zł

Kapitał zakładowy

16 436 tys. zł

Liczba akcji

32 872 396

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

2 721 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

788 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

-41 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

217 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

Odsetki i dywidendy

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

Koszty ogólnego zarządu

1 025 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

682 tys. zł

Zysk (strata) brutto

623 tys. zł

Zysk (strata) netto

495 tys. zł

Aktywa razem

35 871 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 628 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

281 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

117 tys. zł

Kapitał własny

33 243 tys. zł

Kapitał zakładowy

15 100 tys. zł

Liczba akcji

30 199 996

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł

Przychody ze sprzedaży ogółem

5 959 tys. zł

Przychody netto ze sprzedaży usług i towarów

1 124 tys. zł

Zysk (strata) na sprzedaży usług i towarów

-1 295 tys. zł

Zyski (straty) z inwestycji, w tym:

5 342 tys. zł

Zysk z wprowadzenia akcji spółek do obrotu

Wynik na sprzedaży papierów wartościowych

Odsetki i dywidendy

Aktualizacja portfela inwestycyjnego

Koszty ogólnego zarządu

46 tys. zł

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

4 308 tys. zł

Zysk (strata) brutto

4 274 tys. zł

Zysk (strata) netto

3 451 tys. zł

Aktywa razem

55 536 tys. zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

7 573 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe

298 tys. zł

Zobowiązania krótkoterminowe

139 tys. zł

Kapitał własny

47 963 tys. zł

Kapitał zakładowy

7 550 tys. zł

Liczba akcji

7 549 999

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0 zł