SYNERGA.fund S.A.
Czerwiec 2011
Działalność inwestycyjna